Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plSzacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej, w podziale na części, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-swiadczeniu-uslug-publikacji-ogloszen-w-prasie-lokalnej-w-podziale-na-czesci-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-200http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-swiadczeniu-uslug-publikacji-ogloszen-w-prasie-lokalnej-w-podziale-na-czesci-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-200Fri, 14 Feb 2020 12:24:51 +0100Wykonaniu ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikającego z planów zadań ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 79 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dla 14 obszarów Natura 2000, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego: Bagna Rozwarowskie PLB320001, Bobolickie Jeziora Lobeliowe PLH320001, Diabelskie Pustacie PLH320048, Dolina Iny koło Recza PLH320004, Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH320006, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH 220038, Dolna Odra PLH320037, Dziczy Las PLH320060, Jeziora Czaplineckie PLH320039, Jeziora Szczecineckie PLH320009, Jezioro Śmiadowo PLH320042, Ostoja Drawska PLB320019, Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, Wzgórza Bukowe PLH320020, w podziale na 23 części http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-79-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacj-2http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-79-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacj-2Fri, 31 Jan 2020 11:08:39 +0100Wykonaniu ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikającego z planów zadań ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 24 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dla 4 obszarów Natura 2000, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego: Jezioro Lubie i Dolina Drawy PLH320023, Jeziora Czaplineckie PLH320039, Jezioro Bukowo PLH320041, Mirosławiec PLH320045, w podziale na 11 http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-24-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacj-2http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-24-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacj-2Fri, 31 Jan 2020 11:01:53 +0100Wykonaniu ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikającego z planów zadań ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 20 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dla 4 obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego: Diabelskie Pustacie PLH320048, Pojezierze Myśliborskie PLH320014, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, Wzgórza Bukowe PLH320020, w podziale na 6 częścihttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-20-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacjhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-20-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacjFri, 31 Jan 2020 10:50:56 +0100Wykonaniu ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikającego z planów zadań ochronnych oraz koniecznego z punktu widzenia ochrony przyrody dla 20 przedmiotów ochrony w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dla 4 obszarów Natura 2000 zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego: Diabelskie Pustacie PLH320048, Pojezierze Myśliborskie PLH320014, Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, Wzgórza Bukowe PLH320020, w podziale na 6 części http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-20-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacj-3http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyz-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-wynikajacego-z-planow-zadan-ochronnych-oraz-koniecznego-z-punktu-widzenia-ochrony-przyrody-dla-20-przedmiotow-ochrony-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacj-3Fri, 31 Jan 2020 10:46:02 +0100