Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plOPRACOWANIE PROJEKTU PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000: Pojezierze Ińskie PLH320067 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektu-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-realizowanego-w-rahttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektu-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-realizowanego-w-raThu, 13 Aug 2020 12:00:01 +0200SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU PROJEKTÓW PLANÓW ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARÓW NATURA 2000: Dolina Piławy PLH320025, Jezioro Bobięcińskie PLH320040, Dolina Grabowej PLH320003, Kemy Rymańskie PLH320012, Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022, Dorzecze Parsęty PLH320007, Ostoja Goleniowska PLH320013 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-opracowaniu-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-dolina-pilawy-plh320025-jezioro-bobiecinskie-plh320040-dolina-grabowej-plh320003-kemy-rymanskie-plh320012-dolina-radwhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-opracowaniu-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-dolina-pilawy-plh320025-jezioro-bobiecinskie-plh320040-dolina-grabowej-plh320003-kemy-rymanskie-plh320012-dolina-radwTue, 11 Aug 2020 14:11:03 +0200Szacowanie wartości zamówienia polegającego na wykonaniu zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000: Bagno i Jezioro Ciemino PLH320036 położone w powiecie szczecineckim, gmina Borne Sulinowo, na powierzchni 0,16 ha.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-wykonaniu-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarze-natura-2000-bagno-i-jezioro-ciemino-plh320036-polozone-w-powiecie-szczecineckim-gmina-borne-sulinowo-na-powierzchni-0-16-hahttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-wykonaniu-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarze-natura-2000-bagno-i-jezioro-ciemino-plh320036-polozone-w-powiecie-szczecineckim-gmina-borne-sulinowo-na-powierzchni-0-16-haMon, 01 Jun 2020 14:19:55 +0200SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA OPRACOWANIU PROJEKTU PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000: Pojezierze Ińskie PLH320067 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-opracowaniu-projektu-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-ohttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-opracowaniu-projektu-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-oThu, 16 Apr 2020 15:32:11 +0200D2 Monitoring stanu warunków przyrodniczych na siedlisku przyrodniczym 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/d2-monitoring-stanu-warunkow-przyrodniczych-na-siedlisku-przyrodniczym-3260-nizinne-i-podgorskie-rzeki-ze-zbiorowiskami-wlosienicznikow-ranunculion-fluitantis-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-pn-active-protection-of-water-crowfoothttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/d2-monitoring-stanu-warunkow-przyrodniczych-na-siedlisku-przyrodniczym-3260-nizinne-i-podgorskie-rzeki-ze-zbiorowiskami-wlosienicznikow-ranunculion-fluitantis-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-pn-active-protection-of-water-crowfootTue, 31 Mar 2020 13:29:16 +0200