Badanie rynku - szacowanie wartości zamówienia - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-pl Wykonaniu ekspertyzy przyrodniczej (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000: Pojezierze Ińskie PLH320067 - ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych. W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyzy-przyrodniczej-siedliska-i-gatunki-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-ekspertyza-wodnych-siedlisk-przyrodniczych-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochrohttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonaniu-ekspertyzy-przyrodniczej-siedliska-i-gatunki-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-ekspertyza-wodnych-siedlisk-przyrodniczych-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochroMon, 29 Nov 2021 13:37:05 +0100Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez gatunki chronione bobra, żubra, wilka i rysia, w ramach zadania podzielonego na 6 częścihttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/dostawa-materialow-i-urzadzen-do-wykonania-zabezpieczen-przed-szkodami-wyrzadzanymi-przez-gatunki-chronione-bobra-zubra-wilka-i-rysia-w-ramach-zadania-podzielonego-na-6-czescihttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/dostawa-materialow-i-urzadzen-do-wykonania-zabezpieczen-przed-szkodami-wyrzadzanymi-przez-gatunki-chronione-bobra-zubra-wilka-i-rysia-w-ramach-zadania-podzielonego-na-6-czesciFri, 16 Jul 2021 13:59:40 +0200Realizację filmu promocyjnego w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/realizacje-filmu-promocyjnego-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-lifedrawapl-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-drawa-basin-in-poland-czynna-ochrona-siedlisk-wlosienicznikowhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/realizacje-filmu-promocyjnego-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-lifedrawapl-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-drawa-basin-in-poland-czynna-ochrona-siedlisk-wlosienicznikowThu, 15 Jul 2021 13:54:35 +0200Szacowanie wartości zamówienia polegającego na: „Wykonaniu pomiarów hydrologicznych i fizykochemicznych oraz badań hydrochemicznych wód powierzchniowych i podziemnych wraz z kartowaniem obiektów hydrograficznych i wykonaniem mapy morfodynamicznej oraz opracowaniem dokumentacji projektowanego rezerwatu przyrody „Źródliska Biegały” w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”/"Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-wykonaniu-pomiarow-hydrologicznych-i-fizykochemicznych-oraz-badan-hydrochemicznych-wod-powierzchniowych-i-podziemnych-wraz-z-kartowaniem-obiektow-hydrograficznych-i-wykonaniem-mapy-morfodynahttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-wykonaniu-pomiarow-hydrologicznych-i-fizykochemicznych-oraz-badan-hydrochemicznych-wod-powierzchniowych-i-podziemnych-wraz-z-kartowaniem-obiektow-hydrograficznych-i-wykonaniem-mapy-morfodynaFri, 19 Mar 2021 14:00:33 +0100SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCEGO NA Wykonaniu ekspertyz przyrodniczych (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000: Pojezierze Ińskie PLH320067, w podziale na części. W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-wykonaniu-ekspertyz-przyrodniczych-siedliska-i-gatunki-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-podziale-na-czesci-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/szacowanie-wartosci-zamowienia-polegajacego-na-wykonaniu-ekspertyz-przyrodniczych-siedliska-i-gatunki-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-podziale-na-czesci-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowFri, 26 Feb 2021 15:04:35 +0100