• Od 1 lutego br. zmiana siedziby Zespołu terenowego do spraw zarządzania zasobami przyrody w Gryfinie, zapraszamy do Szczecina, ul. Teofila Firlika 20, więcej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

NIP: 851-307-35-63
REGON: 320-590-577

 
Kierownictwo:

Radosław Grzegorczyk - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie
Sylwia Jurzyk-Nordlöw - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie


Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

 
Konta bankowe:

Do wpłat z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
10 1010 1599 0526 2122 3100 0000

Do wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
Kalendarium