Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lipca 2020, znak WST-K.420.12.2019.JC.39, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100024Z relacji Wierzchomino – Wierzchominko – Słowienkowo” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-lipca-2020-znak-wst-k-420-12-2019-jc-39http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-lipca-2020-znak-wst-k-420-12-2019-jc-39Thu, 16 Jul 2020 12:07:56 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lipca 2020, znak WST-K.420.12.2019.JC.38, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100024Z relacji Wierzchomino – Wierzchominko – Słowienkowo” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-lipca-2020-znak-wst-k-420-12-2019-jc-38http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-lipca-2020-znak-wst-k-420-12-2019-jc-38Thu, 16 Jul 2020 12:07:00 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 lipca 2020, znak WST-K.420.12.2019.JC.37, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100024Z relacji Wierzchomino – Wierzchominko – Słowienkowo” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-lipca-2020-znak-wst-k-420-12-2019-jc-37http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-lipca-2020-znak-wst-k-420-12-2019-jc-37Thu, 16 Jul 2020 12:05:44 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2020, znak WST-K.420.5.2020.AL.7, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1978Z dr. 175 - Oleszno http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-lipca-2020-znak-wst-k-420-5-2020-al-7http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-15-lipca-2020-znak-wst-k-420-5-2020-al-7Wed, 15 Jul 2020 15:34:02 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 czerwca 2020, znak WST.K.4260.41.2017.BM.41, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie kompostowni odpadów biodegradowalnych i zielonych zbieranych w sposób selektywny na działce o numerze ewidencyjnym 107/7, obr. ew. 28 Trzesieka, jednostka ewid. Szczecinek http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-30-czerwca-2020-znak-wst-k-4260-41-2017-bm-41http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-30-czerwca-2020-znak-wst-k-4260-41-2017-bm-41Wed, 08 Jul 2020 23:45:40 +0200