Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01 października 2020, znak WONS-OŚ.420.31.2019.EP.13, w sprawie przedsięwzięcia pn. pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej „przesyłowej” z miejscowości Mosty do PG „Wysypisko” w miejscowości Podańsko” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-01-pazdziernika-2020-znak-wons-os-420-31-2019-ep-13http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-01-pazdziernika-2020-znak-wons-os-420-31-2019-ep-13Thu, 01 Oct 2020 11:18:10 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2020, znak WST-K.420.4.2020.MK.9, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego ze złoża „TRZEBUSZ” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-30-wrzesnia-2020-znak-wst-k-420-4-2020-mk-9http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-30-wrzesnia-2020-znak-wst-k-420-4-2020-mk-9Wed, 30 Sep 2020 21:09:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28 września 2020, znak WONS-OŚ.420.16.2020.EP.22, w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie - Dolna Odra „Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra”” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-28-wrzesnia-2020-znak-wons-os-420-16-2020-ep-22http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-28-wrzesnia-2020-znak-wons-os-420-16-2020-ep-22Mon, 28 Sep 2020 15:10:59 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 września 2020, znak WST-K.420.9.2020.JC, w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa węzła „Sianów Zachód” w ramach inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-wrzesnia-2020-znak-wst-k-420-9-2020-jchttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-25-wrzesnia-2020-znak-wst-k-420-9-2020-jcFri, 25 Sep 2020 14:58:55 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 września 2020, znak WONS-OŚ.442.4.2020.KK.2, w sprawie przekazania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, otrzymanej od Strony niemieckiej informacji o projekcie rozporządzenia w zakresie ustalenia przydatności i wytycznych dla obszarów N-3.7, N-3.8 w niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego oraz O-1.3 w niemieckiej WSE Morza Bałtyckiego i przystąpieniem Polski na prawach Strony narażonej do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-wrzesnia-2020-znak-wons-os-442-4-2020-kk-2http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-24-wrzesnia-2020-znak-wons-os-442-4-2020-kk-2Thu, 24 Sep 2020 15:28:34 +0200