Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lutego 2019, znak WST-K.4210.2.2017.BM.40, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg - Białogard” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wst-k-4210-2-2017-bm-40http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wst-k-4210-2-2017-bm-40Fri, 22 Feb 2019 14:06:26 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lutego 2019, znak WST-K.420.6.2019.MK, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobolinie, gm. Darłowo” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wst-k-420-6-2019-mkhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wst-k-420-6-2019-mkFri, 22 Feb 2019 11:54:46 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lutego 2019, znak WST-K.420.4.2019.MK.3, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Mielnie” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wst-k-420-4-2019-mk-3http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lutego-2019-znak-wst-k-420-4-2019-mk-3Fri, 22 Feb 2019 11:52:54 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2019, znak WONS-OŚ.420.13.2019.EP.1, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 690006Z Breń – Klasztorne na działkach ewid. nr 256 obręb Łasko, 571, 558/5, 569/3, 547/1, 572, 582, 583, 586, 596, 445/6 obręb Breń oraz 132, 97, 80/1, 111, 99/1, 135, 155, 192/3, 63/5 obręb Klasztorne, gmina Bierzwnik, powiat choszczeński http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-lutego-2019-znak-wons-os-420-13-2019-ep-1http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-lutego-2019-znak-wons-os-420-13-2019-ep-1Fri, 22 Feb 2019 11:51:08 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 lutego 2019, znak WONS-OŚ.442.7.2018. KS, w sprawie projektowanego Planu Rozwoju Obszaru (Site Development Plan) rozbudowy morskich farm wiatrowych oraz połączeń sieci przesyłowej w Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Republiki Federalnej Niemiec na Morzu Północnym oraz Morzu Bałtyckim, http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-lutego-2019-znak-wons-os-442-7-2018-kshttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-lutego-2019-znak-wons-os-442-7-2018-ksFri, 22 Feb 2019 11:46:53 +0100