Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 stycznia 2018, znak WONS-OŚ.4202.2.2017.AT.5, w sprawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-stycznia-2018-znak-wons-os-4202-2-2017-at-5http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-stycznia-2018-znak-wons-os-4202-2-2017-at-5Fri, 19 Jan 2018 17:09:05 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2018, znak WONS-OŚ.4236.1.2017.KK.8, w sprawie przedsięwzięcia pn „Budowa farmy wiatrowej Nowe Objezierze w gminie Moryń wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 12,4 MW, miejscowość Nowe Objezierze” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-wons-os-4236-1-2017-kk-8http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-18-stycznia-2018-znak-wons-os-4236-1-2017-kk-8Fri, 19 Jan 2018 16:49:08 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 stycznia 2018, znak WONS-OŚ.4260.34.2017.AW.14, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-wons-os-4260-34-2017-aw-14http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-wons-os-4260-34-2017-aw-14Thu, 18 Jan 2018 10:11:56 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 stycznia 2018, znak WONS-OŚ.4260.34.2017.AW.13, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-wons-os-4260-34-2017-aw-13http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-16-stycznia-2018-znak-wons-os-4260-34-2017-aw-13Thu, 18 Jan 2018 10:10:48 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 stycznia 2018, znak WOPN-ON.6200.9.2018.AR, w sprawie możliwości zapoznania się z projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Wapienny Las” oraz sposobach i terminie skladania uwag do jego treści http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-wopn-on-6200-9-2018-arhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-stycznia-2018-znak-wopn-on-6200-9-2018-arThu, 18 Jan 2018 08:00:38 +0100