Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2018, znak WST-K.420.16.2018.JC.12, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 19 – działka nr 327, 381, 382, 380, 379, 399, 398, 506, 505, 504, 524, 525, 536, 537 obręb Borowo, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wst-k-420-16-2018-jc-12http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wst-k-420-16-2018-jc-12Fri, 22 Jun 2018 15:44:41 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2018, znak WST-K.4260.29.2017.NK.26, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Chude, gmina Wałcz, oraz odcinka rurociągu tłocznego z miejscowości Chude do Wiesiółki wraz z budową przepompowni/tłoczni ścieków na działce nr 491 w obrębie Witankowo” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wst-k-4260-29-2017-nk-26http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wst-k-4260-29-2017-nk-26Fri, 22 Jun 2018 15:43:39 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2018, znak WONS-OŚ.4260.21.2017.KS, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-wons-os-4260-21-2017-kshttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-wons-os-4260-21-2017-ksFri, 22 Jun 2018 15:42:39 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 czerwca 2018, znak WST-K.420.16.2018.JC.13, w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 19 – działka nr 327, 381, 382, 380, 379, 399, 398, 506, 505, 504, 524, 525, 536, 537 obręb Borowo, gmina Kalisz Pomorski, powiat drawski http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wst-k-420-16-2018-jc-13http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-czerwca-2018-znak-wst-k-420-16-2018-jc-13Fri, 22 Jun 2018 15:33:34 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 czerwca 2018, znak WONS-OŚ.420.21.2018.AJ.MB, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic Śląskiej, Kujawskiej, Podlaskiej oraz odcinków ulic Mazowieckiej i Limanowskiego wraz z przyległymi ciągami pieszymi oraz budową kanalizacji deszczowej w Gryfinie” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-wons-os-420-21-2018-aj-mbhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-21-czerwca-2018-znak-wons-os-420-21-2018-aj-mbFri, 22 Jun 2018 11:07:01 +0200