Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie na okres od 24.03.2020r do 23.03.2021r.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-na-okres-od-24-03-2020r-do-23-03-2021rhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ubezpieczenie-odpowiedzialnosci-cywilnej-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-na-okres-od-24-03-2020r-do-23-03-2021rThu, 13 Feb 2020 15:56:38 +0100Ubezpieczenie majątku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, tj. nieruchomości, maszyn, urządzeń i wyposażenia na okres od 16 lutego 2020 roku do 15 lutego 2021 rokuhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ubezpieczenie-majatku-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-tj-nieruchomosci-maszyn-urzadzen-i-wyposazenia-na-okres-od-16-lutego-2020-roku-do-15-lutego-2021-rokuhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ubezpieczenie-majatku-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-tj-nieruchomosci-maszyn-urzadzen-i-wyposazenia-na-okres-od-16-lutego-2020-roku-do-15-lutego-2021-rokuWed, 05 Feb 2020 15:36:02 +0100Świadczenie usług serwisowych obejmujących przeglądy, naprawę i konserwację wraz z dostawą i wymianą części zamiennych drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych i faksów na rzecz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-serwisowych-obejmujacych-przeglady-naprawe-i-konserwacje-wraz-z-dostawa-i-wymiana-czesci-zamiennych-drukarek-oraz-urzadzen-wielofunkcyjnych-i-faksow-na-rzecz-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-4http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-serwisowych-obejmujacych-przeglady-naprawe-i-konserwacje-wraz-z-dostawa-i-wymiana-czesci-zamiennych-drukarek-oraz-urzadzen-wielofunkcyjnych-i-faksow-na-rzecz-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-4Thu, 30 Jan 2020 14:16:18 +0100Zakup artykułów spożywczych na warsztaty lokalne w obszarach Natura 2000, na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zakup-artykulow-spozywczych-na-warsztaty-lokalne-w-obszarach-natura-2000-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-2http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zakup-artykulow-spozywczych-na-warsztaty-lokalne-w-obszarach-natura-2000-na-potrzeby-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-2Tue, 21 Jan 2020 12:10:54 +0100Wykonywanie usług ochrony obiektów użytkowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z konserwacją istniejących w tych obiektach lokalnych systemów alarmowych w okresie od 01 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonywanie-uslug-ochrony-obiektow-uzytkowanych-przez-regionalna-dyrekcje-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-oraz-wykonywanie-okresowych-przegladow-technicznych-wraz-z-konserwacja-istniejacych-w-tych-obiektach-lokalnych-systemow-alarmowych-w-o-3http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonywanie-uslug-ochrony-obiektow-uzytkowanych-przez-regionalna-dyrekcje-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-oraz-wykonywanie-okresowych-przegladow-technicznych-wraz-z-konserwacja-istniejacych-w-tych-obiektach-lokalnych-systemow-alarmowych-w-o-3Mon, 13 Jan 2020 15:13:31 +0100