Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plOcena efektu przeprowadzonych zabiegów ochrony czynnej na wybranych obszarach Natura 2000 wraz z monitoringiem zerowym wybranych siedlisk przyrodniczych część nr 1 – Dolna Odra PLH320037 część nr 2 – Pojezierze Myśliborskie PLH320014 część nr 3 – Dziczy Las PLH320060 część nr 4 – Wzgórza Bukowe PLH 320020 część nr 5 – Dolina Rurzycy PLH 300017 część nr 6 – Dolina Iny koło Recza 320004 część nr 7 – Jezioro Bukowo PLH 320041 część nr 8 – Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH 320017 część nr 9 – Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH 320033 http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ocena-efektu-przeprowadzonych-zabiegow-ochrony-czynnej-na-wybranych-obszarach-natura-2000-wraz-z-monitoringiem-zerowym-wybranych-siedlisk-przyrodniczych-czesc-nr-1-dolna-odra-plh320037-czesc-nr-2-pojezierze-mysliborskie-plh320014http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ocena-efektu-przeprowadzonych-zabiegow-ochrony-czynnej-na-wybranych-obszarach-natura-2000-wraz-z-monitoringiem-zerowym-wybranych-siedlisk-przyrodniczych-czesc-nr-1-dolna-odra-plh320037-czesc-nr-2-pojezierze-mysliborskie-plh320014Mon, 17 Feb 2020 13:42:17 +0100Opracowanie projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Stolsko PLH320063, Wiązogóra PLH320066, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-jezioro-stolsko-plh320063-wiazogora-plh320066-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobishttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-jezioro-stolsko-plh320063-wiazogora-plh320066-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobisMon, 17 Feb 2020 11:16:27 +0100Wykonanie materiałów wspierających realizację procesu planistycznego projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-materialow-wspierajacych-realizacje-procesu-planistycznego-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-realizowanego-w-ramach-osi-ii-dzialanie-2-4-programu-op-2http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-materialow-wspierajacych-realizacje-procesu-planistycznego-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-realizowanego-w-ramach-osi-ii-dzialanie-2-4-programu-op-2Tue, 28 Jan 2020 13:35:14 +0100Opracowanie projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Wzgórza Moryńskie PLH320055, Jezioro Stolsko PLH320063, Las Baniewicki PLH320064, Wiązogóra PLH320066, Jezioro Dobropolskie PLH320070, Karsibórz Świdwiński PLH320043, Mieszkowicka Dabrowa PLH320051, Torfowisko Poradz PLH320065, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-wzgorza-morynskie-plh320055-jezioro-stolsko-plh320063-las-baniewicki-plh320064-wiazogora-plh320066-jezioro-dobropolskie-plh320070-karsiborz-swidwinski-plh320043-mhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-wzgorza-morynskie-plh320055-jezioro-stolsko-plh320063-las-baniewicki-plh320064-wiazogora-plh320066-jezioro-dobropolskie-plh320070-karsiborz-swidwinski-plh320043-mTue, 24 Dec 2019 10:16:07 +0100 Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa wieży widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zaprojektowanie-wiezy-widokowo-edukacyjnej-dla-zadania-c-9-pn-budowa-wiezy-widokowo-edukacyjnej-przy-wybudowanej-przeplawce-przy-ew-kamienna-na-terenie-drawienskiego-parku-narodowego-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zaprojektowanie-wiezy-widokowo-edukacyjnej-dla-zadania-c-9-pn-budowa-wiezy-widokowo-edukacyjnej-przy-wybudowanej-przeplawce-przy-ew-kamienna-na-terenie-drawienskiego-parku-narodowego-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009Tue, 17 Dec 2019 13:01:10 +0100