Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plOpracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Dolina Piławy PLH320025, Jezioro Bobięcińskie PLH320040, Dolina Grabowej PLH320003, Kemy Rymańskie PLH320012, Dolina Radwi, Chocieli i Chotli PLH320022, Dorzecze Parsęty PLH320007, Ostoja Goleniowska PLH320013, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-dolina-pilawy-plh320025-jezioro-bobiecinskie-plh320040-dolina-grabowej-plh320003-kemy-rymanskie-plh320012-dolina-radwi-chocieli-i-chotli-plh320022-dorzecze-parsethttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektow-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-dolina-pilawy-plh320025-jezioro-bobiecinskie-plh320040-dolina-grabowej-plh320003-kemy-rymanskie-plh320012-dolina-radwi-chocieli-i-chotli-plh320022-dorzecze-parsetTue, 25 Aug 2020 09:28:56 +0200Opracowanie projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Ińskie PLH320067, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektu-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-realizowanego-w-ram-3http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/opracowanie-projektu-planu-zadan-ochronnych-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzobis-realizowanego-w-ram-3Mon, 24 Aug 2020 12:52:59 +0200„Wykonanie termomodernizacji budynku edukacyjno-muzealnego Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego Świdwie wraz z poprawą efektywności energetycznej i modernizacją zaplecza dydaktycznego”.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-termomodernizacji-budynku-edukacyjno-muzealnego-osrodka-dydaktyczno-muzealnego-swidwie-wraz-z-poprawa-efektywnosci-energetycznej-i-modernizacja-zaplecza-dydaktycznego-2http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-termomodernizacji-budynku-edukacyjno-muzealnego-osrodka-dydaktyczno-muzealnego-swidwie-wraz-z-poprawa-efektywnosci-energetycznej-i-modernizacja-zaplecza-dydaktycznego-2Wed, 19 Aug 2020 15:24:58 +0200Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na dwóch obszarach Natura 2000: Bagno i Jezioro Ciemino PLH 320036, Diabelskie Pustacie PLH 320048 http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-dwoch-obszarach-natura-2000-bagno-i-jezioro-ciemino-plh-320036-diabelskie-pustacie-plh-320048http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-dwoch-obszarach-natura-2000-bagno-i-jezioro-ciemino-plh-320036-diabelskie-pustacie-plh-320048Fri, 07 Aug 2020 07:38:50 +0200Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarach Natura 2000: część nr 1: Dolina Płoni i Jezioro Miedwie PLH 320006 część nr 2: Jezioro Świdwie PLB 320006 http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarach-natura-2000-czesc-nr-1-dolina-ploni-i-jezioro-miedwie-plh-320006-czesc-nr-2-jezioro-swidwie-plb-320006http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-obszarach-natura-2000-czesc-nr-1-dolina-ploni-i-jezioro-miedwie-plh-320006-czesc-nr-2-jezioro-swidwie-plb-320006Fri, 17 Jul 2020 11:35:31 +0200