Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-pl„Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 2000 z podziałem na 6 części”http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-dla-wybranych-obszarow-natura-2000-z-podzialem-na-6-czescihttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-dla-wybranych-obszarow-natura-2000-z-podzialem-na-6-czesciFri, 31 Dec 2021 11:24:58 +0100„Wykonanie ekspertyz przyrodniczych (siedliska i gatunki) dla obszaru Natura 2000: Pojezierze Ińskie PLH320067- ekspertyza wodnych siedlisk przyrodniczych. " W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)”, realizowanego w ramach osi II, działanie 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.”http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-siedliska-i-gatunki-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-ekspertyza-wodnych-siedlisk-przyrodniczych-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-siedliska-i-gatunki-dla-obszaru-natura-2000-pojezierze-inskie-plh320067-ekspertyza-wodnych-siedlisk-przyrodniczych-w-ramach-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochWed, 29 Dec 2021 17:10:20 +0100„Wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla wybranych obszarów Natura 2000 z podziałem na 9 części”http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-dla-wybranych-obszarow-natura-2000-z-podzialem-na-9-czescihttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyz-przyrodniczych-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-dla-wybranych-obszarow-natura-2000-z-podzialem-na-9-czesciFri, 03 Dec 2021 13:28:47 +0100„Wykonanie Robót hydrotechnicznych na obszarze Natura 2000 Jezioro Bukowo PLH320041”http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-robot-hydrotechnicznych-na-obszarze-natura-2000-jezioro-bukowo-plh320041http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-robot-hydrotechnicznych-na-obszarze-natura-2000-jezioro-bukowo-plh320041Mon, 29 Nov 2021 14:15:49 +0100„Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na terenie rezerwatów – Olszyna źródliskowa pod Lubiechowem Dolnym, Czarnocin im. Prof. Janiny Jasnowskiej, Cisy Boleszkowickie , Cisy Tychowskie, Ozy Kiczarowskie, w ramach projektu pn. „Wykonanie zabiegów ochrony czynnej wskazanych w planach ochrony lub zadaniach ochronnych na terenie wybranych rezerwatów przyrody” finansowanego ze środków NFOŚiGW”http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-terenie-rezerwatow-olszyna-zrodliskowa-pod-lubiechowem-dolnym-czarnocin-im-prof-janiny-jasnowskiej-cisy-boleszkowickie-cisy-tychowskie-ozy-kiczarowskie-w-ramach-projektu-pn-wykonanie-zabiehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-na-terenie-rezerwatow-olszyna-zrodliskowa-pod-lubiechowem-dolnym-czarnocin-im-prof-janiny-jasnowskiej-cisy-boleszkowickie-cisy-tychowskie-ozy-kiczarowskie-w-ramach-projektu-pn-wykonanie-zabieWed, 17 Nov 2021 13:37:42 +0100