Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plZarządzenie Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28.03.2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, poz. 1611, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Rurzycy PLH300017 http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-28-03-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-1611http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-poznaniu-i-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-28-03-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-1611Wed, 18 Apr 2018 11:25:15 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 20 marca 2018 r., w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Warnie Bagno' http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-20-marca-2018-rhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-20-marca-2018-rTue, 20 Mar 2018 15:12:15 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 marca 2018 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Mokradła koło Leśniczówki Łowiska' http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-15-marca-2018-rhttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-15-marca-2018-rThu, 15 Mar 2018 14:42:16 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 14 lutego 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskie, poz. 850, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Goleniowska PLB320012 http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-14-lutego-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskie-poz-850http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-14-lutego-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskie-poz-850Fri, 02 Mar 2018 14:38:26 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 lutego 2018 r., w sprawie wyznaczenia szlaków w rezerwacie przyrody „Dolina Świergotki” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-28-lutego-2018-r-2http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-28-lutego-2018-r-2Thu, 01 Mar 2018 09:37:11 +0100