Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.06.2020 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, poz. 3164, w sprawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Police-kanały PLH320015 http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-30-06-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-3164http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-30-06-2020-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-3164Thu, 02 Jul 2020 12:59:19 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, poz. 6737, w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzywicki Mszar” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6737http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6737Thu, 19 Dec 2019 13:45:45 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, poz. 6733, w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wrzosiec” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6733http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6733Thu, 19 Dec 2019 13:44:45 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, poz. 6734, w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Źródliskowe Zbocza” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6734http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6734Thu, 19 Dec 2019 13:43:18 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2019r. r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego, poz. 6735, w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bielinek” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6735http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-szczecinie-z-dnia-17-grudnia-2019r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-poz-6735Thu, 19 Dec 2019 13:36:53 +0100