Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 maja 2021, znak WONS-OŚ.420.3.2021.KM.8, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Sztuczne zasilenie brzegu morskiego w miejscowości Międzyzdroje na odcinku km 411,70 – 414,40” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-maja-2021-znak-wons-os-420-3-2021-km-8http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-maja-2021-znak-wons-os-420-3-2021-km-8Wed, 12 May 2021 13:15:47 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 maja 2021, znak WONS-OŚ.420.6.2021. KK.8, w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik — Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik — Gorzów w zakresie budowy wprowadzenia liniowego linii 400 kV relacji Krajnik — Baczyna do stacji elektroenergetycznej 400/220 kV” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-maja-2021-znak-wons-os-420-6-2021-kk-8http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-maja-2021-znak-wons-os-420-6-2021-kk-8Tue, 11 May 2021 14:07:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 maja 2021, znak WONS-OŚ.420. 27.2020.EP.8, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi S10 Szczecin - Piła, odcinek "Szczecin Kijewo" /bez węzła/ - węzeł "Szczecin Zdunowo" (z wyłączeniem obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa)" http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-maja-2021-znak-wons-os-420-27-2020-ep-8http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-11-maja-2021-znak-wons-os-420-27-2020-ep-8Tue, 11 May 2021 12:05:48 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07 maja 2021, znak WONS-OŚ.420.71.2019.AW.32, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, kompleksu mieszkalno-usługowego oraz kompleksu mieszkalno-handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – techniczną i turystyczną w Dziwnowie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-07-maja-2021-znak-wons-os-420-71-2019-aw-32http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-07-maja-2021-znak-wons-os-420-71-2019-aw-32Fri, 07 May 2021 15:16:35 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 maja 2021, znak WST-K.420.12.2020.BM.18, w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką istniejącej oczyszczalni ścieków w kompleksie Głębokie. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w kompleksie Głębokie i Jaworze. Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania i siecią wodociągową w kompleksie Głębokie” http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-maja-2021-znak-wst-k-420-12-2020-bm-18http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-maja-2021-znak-wst-k-420-12-2020-bm-18Thu, 06 May 2021 14:22:03 +0200