Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIEpl-plWykonywanie prac naprawczych na terenie zaplecza bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12B w Szczecinie, poprzez sczerpywanie niezidentyfikowanego produktu ropopochodnego wyciekającego z nasypu (skarpy), na zapleczu Bazy MPO Sp. z o.o. przy ul. Gdańskiej 12 B w Szczecinie. http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonywanie-prac-naprawczych-na-terenie-zaplecza-bazy-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-sp-z-o-o-w-szczecinie-przy-ul-gdanskiej-12b-w-szczecinie-poprzez-sczerpywanie-niezidentyfikowanego-produktu-ropopochodnego-wyciekajacego-z-na-4http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonywanie-prac-naprawczych-na-terenie-zaplecza-bazy-miejskiego-przedsiebiorstwa-oczyszczania-sp-z-o-o-w-szczecinie-przy-ul-gdanskiej-12b-w-szczecinie-poprzez-sczerpywanie-niezidentyfikowanego-produktu-ropopochodnego-wyciekajacego-z-na-4Wed, 22 Dec 2021 10:33:49 +0100Dostawa kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/dostawa-kolorowego-urzadzenia-wielofunkcyjnego-a3-dla-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczeciniehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/dostawa-kolorowego-urzadzenia-wielofunkcyjnego-a3-dla-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-szczecinieWed, 08 Dec 2021 20:33:35 +0100Zamówienie publiczne polegające na rozbiórce czterech budynków – jednego mieszkalnego i trzech gospodarczych, zlokalizowanych na działkach nr 182/2 i 182/3 obręb Rzędziny gmina Dobra (Rezerwat przyrody „Świdwie”)http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienie-publiczne-polegajace-na-rozbiorce-czterech-budynkow-jednego-mieszkalnego-i-trzech-gospodarczych-zlokalizowanych-na-dzialkach-nr-182-2-i-182-3-obreb-rzedziny-gmina-dobra-rezerwat-przyrody-swidwiehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienie-publiczne-polegajace-na-rozbiorce-czterech-budynkow-jednego-mieszkalnego-i-trzech-gospodarczych-zlokalizowanych-na-dzialkach-nr-182-2-i-182-3-obreb-rzedziny-gmina-dobra-rezerwat-przyrody-swidwieTue, 23 Nov 2021 14:16:46 +0100Wykonanie i dostawa klatek do przewozu żywych zwierząt – 2 szt.http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-i-dostawa-klatek-do-przewozu-zywych-zwierzat-2-szt-3http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-i-dostawa-klatek-do-przewozu-zywych-zwierzat-2-szt-3Tue, 09 Nov 2021 13:04:34 +0100Świadczenie usługi przewozu uczestników warsztatów organizowanych w dniach 25-26.11.2021 r. w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-przewozu-uczestnikow-warsztatow-organizowanych-w-dniach-25-26-11-2021-r-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-lifedrawapl-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-rivehttp://bip.szczecin.rdos.gov.pl/swiadczenie-uslugi-przewozu-uczestnikow-warsztatow-organizowanych-w-dniach-25-26-11-2021-r-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-lifedrawapl-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-riveFri, 29 Oct 2021 13:32:59 +0200